beCool - онлайн SMS игри

becool_1
becool_1becool_2becool_3becool_4becool_5becool_6becool_7becool_8becool_9becool_10
клиент:beCool.bg
година:2010
инфо:динамичен многоезичен сайт; xHTML; CSS, JavaScript, Flash; ActionScript; PHP; MySQL
система за плащане чрез SMS; онлайн магазин

Сайтът предлага интересен начин за печелене на награди - чрез активно посещение и разпространение на личен линк или чрез изпращане на SMS. В сайта могат и да се купуват повечето от наградите, за които се играе или стоките от магазина.

С цел да не се злоупотребява и да се дават еднакви шансове на всички, беше разработена система за отчитане и ограничение на кликовете за безплатни точки по IP адрес за денонощие. Към нея изградихме система за печелене на точки чрез SMS викторина, която работи с 31 държави по цял свят.

За да може да се управлява лесно и надеждно, беше разработен админ панел, от който могат да се следят всички необходими параметри - редактиране на параметри за игрите, добавяне на въпроси за викторината, преглеждане и управление на потребителите, лесно и удобно управление на системата за банери и др.

Сайтът е разработен в многоезична версия, като системата за SMS-и отчита държавата от която потребителят иска да изпраща SMS и визуализира съответните параметри - номер, цена и пр.

becool.bg