Елена АД интернет сайт

elena_1
elena_1elena_2elena_3elena_4elena_5elena_6elena_7elena_8
клиент:ЕЛЕНА АД
година:2010
инфо:изцяло динамичен, многоезичен сайт; xHTML; CSS; JavaScript; PHP; MySQL; персонализирана CMS

Елена АД е фирма, занимаваща се с производство на луксозни нискоенегийни и пасивни къщи, врати, прозорци от масивна дървесина.
Сайтът представя фирмата и нейната продукция, както и някои от проектите на Елена АД.

Сайтът е разработен в многоезична версия, като системата отчита страната на потребителя и показва съдържанието на подходящия език, а при смяна на езика, запомня избора и при следващо посещение не се налага повторно избиране на език.

С цел да бъде функционален и да позволява лесно обслужване е добавен удобен администраторски панел, откъдето администратор може да добавя, премахва, сортира или редактира цялото съдържание на сайта, включително да добавя нови езици.

Кода на сайта е изцяло в съответствие с последните технологии и е валидиран от World Wide Web Consortium (W3C). Разработихме сайта така, че да работи еднакво добре и при липса на активиран Javascript. Използвани са методи и похвати за оптимизация одобрени от Google, за по-добро намиране в мрежата.