ATM Operational Model

ATM Operational Model
клиент:Eurocontrol
година:2006
инфо: интерактивна динамична Flash анимация

Евроконтрол е Европейска организация за безопасност на въздухоплаването, намирща се а в Брюксел, Белгия.

Проектът ATM Operational Model показва как ще работи предложената от Евроконтрол система и показва взаимодействието между отделните компоненти на управлението на въздушния трафик.

Проектът беше разработен в web версия, качена на сайта на Евроконтрол, както и като мултимедиен диск с допълнителна информация.

Изискването за презентацията, която разработихме беше да може да се обновява, тъй като проектът беше още в начална фаза и предстояха промени. При пускане, презентацията прави проверка в сървъра на Eurocontrol за нова версия и ако не открие или няма връзка с интернет, използва първоначално въведените данни.