Eurolog - flash intro

Eurolog - flash intro
клиент:Eurolog - Италия
продуцент:The Bell
година:2009
инфо: Flash анимация за страницата на Eurolog; ActionScript 3.0