ексформация - съществително (небройно, женски род):
Цялото споделено знание, което не се изказва, когато хората общуват, но без което комуникацията би била невъзможна

Какво е съвременния свят - интернет, видео, телефони, компютри, телевизия, интерактивност... Светът е комуникация.
Технологиите се развиват и всеки се старае да не изостава.

Границите между интернет, телевизия и кино, гласови комуникации и интерактивни приложения се размива и всяка среда започва да използва елементи от другите. Така хората започват да търсят все повече и по-завладяващи проекти.

Опитът на ЕКСФОРМ позволява да комбинираме различните изразни средства в този динамичен свят. Услугите, които предлагаме, на пръв поглед са в различни сфери, но вече все по-често клиентите ни се нуждаят от комплексни решения, които ние можем да им дадем.

В работата си се стараем да поддържаме високо ниво на крайния продукт, изполвайки съвременни техники успоредно с установените стандарти.

Ние знаем, че успехът е комбинация от работа, опит, проучване и, разбира се, свежи идеи.