Искам да бъда Супермодел - ТВ шапка

Искам да бъда Супермодел - ТВ шапка
cliente:Билборд ЕТ
produttore:TV7
anno:2007
direttore:Камен Денчев
direttore della fotografia:Радостин Борисов, Емил Жупов
trucco:Кристина Славова (Mascara)
montaggio:X4m studio
info: ТВ шапка на предаването Искам да бъда Супермодел