Luminare OTS - интро видео

Luminare OTS - интро видео
клиент:Taxback.com
година:2011
аниматор:Камен Денчев

Интро към видео презентацията на Luminare - онлайн система за проследяване (OTS) на процеси, свързани с ДДС.

Презентацията показва различни стъпки по регистриране и боравене със ситемата (vat.taxback.com).